Professionals module 3

In module 3 nemen de onderstaande professionals je mee in de diepte op het gebied van offloading en de nieuwe rol van de orthopedisch schoentechnoloog in de zorgmodule. 
Daarnaast is er aandacht voor neuropathie, de mogelijke gevolgen van oncologische behandeltrajecten voor de voet, de charcot-voet, auto-immuunziekten en pijn. 
Ook de WHY van preventieve voetzorg, de opbouw en de structuur van de zorgmodule preventie voetulcera zullen behandeld worden.