Inhoud module 1

Module 1 van de scholing “Zorgmodule Preventie Voetulcera 2023” heeft een studiebelasting van 17 uur (SBU).

Deze eerste module beslaat een periode van 4 weken, waarin 13 SBU worden besteed aan de e-learning en 4 SBU aan de fysieke bijeenkomst die bij deze module hoort. De fysieke bijeenkomst kan gevolgd worden wanneer het u het best schikt en hoeft dus niet per se tijdens het doorlopen van de Module 1 worden gevolgd. Wel wordt het aangeraden de fysieke bijeenkomst zo snel mogelijk te volgen omdat de kennis het beste aansluit bij de huidige module.

Week 1

In week 1 neemt Ellen Nuijten u mee terug in de tijd met een stukje geschiedenis over het ontstaan van de preventieve basisverzekerde voetzorg en de Zorgmodule. Ellen is nauw betrokken geweest bij het ontstaan van de preventieve basisverzekerde voetzorg en weet alles over de geschiedenis hiervan. Het is belangrijk om deze geschiedenis te begrijpen om te weten waar we nu staan. 

Jeroen Alessi gaat met u de diepte in rondom bindweefsel en het herstel hiervan. Jeroen kunt u kennen als mede-auteur van het boek ‘Dynamiek van het menselijk bindweefsel – Functie, beschadiging en herstel’. Om u goed voor te bereiden op de boeiende videopresentaties van Jeroen, raden we u aan om een deel uit dit boek te bestuderen als zelfstudie.

Ellen Nuijten - Zorgondernemer & voormalig bestuurslid NVvP
Jeroen Alessie - Senior Lecturer physiotherapy / mede-auteur boek 'Dynamiek van het menselijk bindweefsel'​

Week 2

Als zorgprofessionals proberen we te werken op basis van de laatste stand van de wetenschap. Daarom neemt dr. Jaap van Netten u in week 2 mee in de meest recente richtlijnen en standaarden. Ook verteld hij in zijn videopresentatie over de nieuwste inzichten rondom offloading van de diabetische voet.

We vervolgen week 2 met een videopresentatie van Donja Lansink waarin zij een introductie zal geven in het huidbioom op basis van de laatste stand van de wetenschap. Daarna neemt Jeroen Alessie u met zijn aanstekelijke enthousiasme mee in zijn kennis over vetweefsel en vetnecrose.

Week 2 wordt afgesloten met kennis over de biofilm, wondgenezing en littekenvorming en wondspoelvloeistoffen. 
Tot slot deelt Leonie Rosien haar kennis in een videopresentatie over wondclassificatie en wondverbandmiddelen.

Dr. Jaap van Netten - Senior Researcher AMC / Bewegingswetenschapper
Donja Lansink – Extern adviseur NVvP / Physician Assistent / Podotherapeut
Leonie Rosien - Diabetespodotherapeut tweedelijn Isala

Week 3

Week 3 van Module 1 staat in het teken van de verplichte fysieke bijeenkomst. Deze zal in de praktijk niet altijd daadwerkelijk in deze week plaatsvinden, maar kan ook op een eerder of later moment gevolgd worden.  Er komen meerdere data en locaties beschikbaar waarop de fysieke bijeenkomst te volgen is. U hoeft deze fysieke bijeenkomst dus niet direct te volgen voordat u verder kan met de scholing, maar moet wel worden afgerond om uiteindelijk het certificaat en accreditatiepunten van de scholing te verkrijgen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst vertellen in wisselende formaties Donja LansinkKayleigh van Amelsfort , Lian Stoeldraaijers en Leonie Rosien u meer over onder andere blaren en de behandeling ervan. Ook zullen dit dagdeel leveranciers van verschillende wondverbandmaterialen aanwezig zijn die u meer zullen vertellen over de werking van hun producten. 

Kayleigh van Amelsfort - NVvP bestuurslid Wetenschap & Vakinhoud / Podotherapeut​
Lian Stoeldraaijers - Voorzitter NVvDP / Diabetespodotherapeut

Week 4

In week 4 gaat Linda Ehrenhard in op de verduidelijking van de Zorgmodule 2024. De nieuwe riscioclassificaties en nieuwe risicofactoren worden in twee videopresentatie besproken. 

Dr. Jaap van Netten, senior onderzoeken aan het Amsterdam UMC, zal u een update geven in hoeverre temperatuur een voorspellende factor kan zijn om voetulcera te voorkomen. 

Daarna zullen de vitale functies, infectie, sepsis en shock en antibiotica resistentie uitgediept worden. Vervolgens geven we u een kijkje in de keuken van de tweedelijn op het gebied van specialistische wondzorg. Denk hierbij aan videopresentaties over het aanmeten van een Total Contact Cast (TCC) en Total Contact Soft (TCS), plastische chirurgie voor het bedekken van wonden en split skin grift. Ook ziet u hoe een cerament behandeling en teenamputatie in zijn werk gaan.

Tot slot is er aandacht voor innovaties in de wondzorg zoals koud plasma, oxygenererende sprays en antioxidanten.

Linda Ehrenhard - NVvP Bestuurslid Praktijkzaken / Diabetespodotherapeut