Module 3
Week 1.
Offloading
Afsluiting week 1
Week 2.
Neurologie
Neuropathie
Neuropathische athropathie
Iatrogene schade
Afsluiting week 2
Week 3.
Auto-immuunziekten
Pijn en pijn beleving
Afsluiting week 3
Week 4.
Integratie inhoudelijke kennis in de zorgmodule
Afsluiting module 3
Einde scholing Zorgmodule Preventie Voetulcera

Ontmoet de professionals achter module 3


Kayleigh van Amelsfort – NVvP bestuurslid Wetenschap & Vakinhoud / Podotherapeut​
Michel Boerrigter – Extern adviseur NVvP / Bestuurslid NVvDP
Sicco Bus – Bewegingswetenschapper / Universitair hoofddocent afd. Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC
Dr. Annemie Galimont-Collen – Dermatoloog / Expert onco-dermatologie
Han Heetkamp – Orthopedisch schoentechnoloog / commissielid bij NBOT
Donja Lansink – Extern adviseur NVvP / Physician Assistant chirurgie / Podotherapeut (MSc)

Dr. Jaap van Netten – Senior Researcher AMC / Bewegingswetenschapper
Jo Nijs – Hoogleraar aan de VU Brussel / Doctor motorische revalidatie en kinesitherapie
Dr. Jan Prick – Neuroloog ZGT Hengelo

Leonie Rosien – Diabetespodotherapeut tweedelijn Isala
Dr. Anne Schouffoer – Reumatoloog Haga Ziekenhuis