Het belang van een duidelijk behandelplan

Het opstellen van een persoonlijk behandelplan voor instrumentele behandeling bij druk-, huid- en wrijvingsproblemen en nagels gericht op het voorkomen van pre-ulceratieve laesies en voetulcera is onderdeel van het podotherapeutisch gericht (voet)onderzoek.

Bij mensen met een sterk verhoogd risico op voetulcera (Sims-/risicoklasse 3) zal doorgaans de (diabetes)podotherapeut de instrumentele behandeling uitvoeren, evenals bij mensen met pre-ulceratieve leasies waarbij de instrumentele behandeling zich bevindt op het grensvlak van preventieve- en curatieve voetzorg. Bij mensen met een verhoogd risico op voetulcera (Sims-/risicoklasse 2) zal doorgaans de medisch pedicure de instrumentele behandeling uitvoeren.

Wanneer (een deel van) de geneeskundige preventieve voetzorg wordt ondergebracht bij de medisch pedicure, dient de podotherapeut er voor te zorgen dat de frequentie en inhoud van de instrumentele behandeling duidelijk wordt beschreven in een persoonlijk behandelplan.
Dit behandelplan geeft houvast aan zowel de medisch pedicure als de patiënt welke zorg geneeskundige preventieve voetzorg betreft en dus vergoed wordt vanuit de basisverzekering en hoe vaak deze zorg plaats kan vinden.

Geneeskundige preventieve voetzorg bevat géén cosmetische zorg of persoonlijke verzorging; dit valt onder aanvullende zorg. Aanvullende zorg is zorg die niet in het persoonlijke behandelplan is beschreven, bijvoorbeeld het knippen van gezonde nagels, het incrèmen van voeten en dergelijke.
Het is daarom belangrijk om duidelijk te noteren welke zorg WEL onder geneeskundige preventieve voetzorg valt. Alleen opschrijven ‘knippen nagels en verwijderen eelt’ is dan ook niet voldoende.

Door een duidelijk behandelplan op te stellen, is voor zowel de patiënt als medisch pedicure gelijk duidelijk welke zorg NIET onder het behandelplan valt. Wanneer de patiënt alsnog deze zorg wenst te ontvangen, mag de pedicure hier een eigen bijdrage voor vragen aan de patiënt.

Patiënten hoeven niet bij te betalen als zij enkel de geneeskundige voetzorg ontvangen zoals beschreven in het persoonlijk behandelplan, al dan niet met een indicatie voor medisch noodzakelijke ambulante zorg (thuis of in een instelling).
Er kan wel een bijbetaling gevraagd worden als de patiënt zelf kiest voor aanvullende zorg (dus zorg welke niet onder het behandelplan valt, zoals het knippen van gezonde nagels) of ambulante zorg vanuit gemaksoverweging.
De patiënt dient door de behandelaar altijd vooraf geïnformeerd te worden over de kosten.
Er is voor de patiënt géén verplichting tot het afnemen van aanvullende zorg, dit is altijd de eigen keuze van de patiënt.

Om het u makkelijk te maken, heeft de NVvP reeds sinds enkele jaren een invulkaartje Persoonlijk Behandelplan ontwikkeld. Deze kunt u downloaden van het NVvP intranet en voorzien van uw eigen praktijklogo en printen of laten afdrukken. Door dit kaartje in te vullen en aan de patiënt mee te geven, zal dit onduidelijkheid over wat onder geneeskundige preventieve voetzorg valt wegnemen. De NVvP adviseert om de gegevens welke u heeft genoteerd op het invulkaartje ook aan de medisch pedicure terug te koppelen.
De NVvP adviseert u jaarlijks dit kaartje opnieuw in te vullen en aan elke patiënt mee te geven.

U vindt de link naar de verschillende bestanden van dit invulkaartje op het NVvP intranet:
https://intranet.podotherapie.nl/item/document/237/