Module 3
Week 1.
Offloading
Afsluiting week 1
Week 2.
Neurologie
Neuropathie
Neuropathische athropathie
Iatrogene schade
Afsluiting week 2
Week 3.
Auto-immuunziekten
Pijn en pijn beleving
Afsluiting week 3
Week 4.
Integratie inhoudelijke kennis in de zorgmodule
Afsluiting module 3
Einde scholing Zorgmodule Preventie Voetulcera

Doelen week 1 module 3

Weten hoeDe podotherapeut licht toe hoe krachten op de voet effectief gereduceerd kunnen worden om drukreductie te genereren.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe hoe lokale drukreductie bewerkstelligd kan worden ter preventie van voetulcera, ten behoeve van het genezingsproces van voetulcera en om recidief te voorkomen.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe wanneer een blootvoetse dan wel een in-shoe drukmeting geïndiceerd is.
Weten hoeDe podotherapeut indiceert drukmetingen bij patiënten met een verhoogt risico op voetulcera.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe wat de afkapwaarden zijn voor verhoogde druk bij drukmetingen, zowel bij blootvoetse als in-shoe drukmetingen.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe welke schoenontwerp elementen een drukreductie kunnen genereren en heeft daarbij kennis van de effectiviteit van de elementen.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe hoe locatie van de plaatsing van de afwikkelvoorziening invloed kan hebben op de drukken onder de voet.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe hoe de locatie van de plaatsing van drukreducerende elementen van invloed kan zijn op de drukken onder de voet.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe op welke gronden de keuze voor verschillend schoeisel dient plaats te vinden. (denkend aan oa. confectie-, comfort-, OSA-, OBA-schoeisel)
Weten hoeDe podotherapeut licht toe welke basisaspecten volgens de effectmatrix van invloed zijn voor het genereren van optimaal orthopedische schoeisel.
WetenDe podotherapeut benoemt het belang van therapietrouw bij het gebruik van orthopedisch schoeisel, dan wel andere druk reducerende therapieën.
WetenDe podotherapeut benoemt welke factoren geassocieerd kunnen worden met therapietrouw bij het gebruik van orthopedisch schoeisel, dan wel andere druk reducerende therapieën.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe hoe therapietrouw kan worden geoptimaliseerd.
 
WetenDe podotherapeut benoemt de rol van de orthopedisch schoentechnoloog in de zorgmodule preventie voetulcera.
WetenDe podotherapeut benoemt hoe optimale samenwerking tussen de podotherapeut en orthopedisch schoentechnoloog kan plaatsvinden.
Weten hoeDe podotherapeut licht toe welke aspecten nodig zijn om optimaal samen te werken met de andere zorgprofessionals in het traject rondom de preventieve voetzorg.