Welkomsvideo

Welkom bij module 1 van de e-learning scholing zorgmodule preventie voetulcera 2023.

Frederik Vogelzang, Michel Boerrigter en Donja Lansink heten u welkom in de onderstaande video.