Eindtoets module 1

In de eindtoets van deze eerste module krijgt u 40 vragen die u met juist of onjuist beantwoord. U heeft hiervoor 60 minuten de tijd!

Alle vragen in deze eindtoets van module 1 zijn behandelt in de afgelopen vier weken.

U dient minimaal een 6,0 te behalen om deze module af te kunnen ronden, dit komt overeen met het goed beantwoorden van 24 van de 40 vragen.

We wensen u veel succes!

Dit was het einde van Module 1. We hopen dat je het leuk vond en veel geleerd hebt.
Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan Module 2.
In Module 2 staan arteriële en veneuze insufficiëntie centraal, met daarnaast aandacht voor dermadromen.
De laatste video’s worden half november opgenomen en gemonteerd.
Wij verwachten dat module 2 eind november/begin december klaar is en door jou gevolgd kan worden. We vragen nog eventjes geduld van je! Meer informatie over wat je kunt verwachten in Module 2 lees je alvast hier.