Voorbereiding fysieke bijeenkomst

De fysieke bijeenkomsten behorende bij week 3 van Module 1 van de e-learning Zorgmodule Preventie Voetulcera 2024 zullen niet meer doorgaan zoals oorspronkelijk gepland. 

In plaats daarvan bieden we de mogelijkheid om deze sessie via een online presentatie te volgen. Deze keuze is gemaakt vanwege de vele verzoeken vanuit leden om deze bijeenkomst online te organiseren. We weten dat iedereen een drukke agenda heeft en komen daarom graag aan deze wens vanuit het veld tegemoet. 

De online variant wordt binnenkort opgenomen. Zodra deze in de e-learning beschikbaar is, zullen we dit kenbaar maken.

Wel kunt u alvast onderstaande video-presentatie te bekijken. Dit is een presentatie van ruim een uur welke hoort bij de online presentatie die de fysieke bijeenkomst zal vervangen.