Risicoclassificaties, definities en uitgangspunten