Temperatuur

In de preventie van voetulcera zijn we steeds op zoek naar nieuwe aanknopingspunten om wonden te voorkomen. Een onderwerp waar de laatste jaren veel aandacht voor is geweest in de onderzoekswereld, is temperatuur.

Jaap van Netten, senior onderzoeker aan het Amsterdam UMC, zal u een update geven in hoeverre temperatuur een voorspellende factor kan zijn om voet ulcera te voorkomen.